Vrede kun je niet opdragen

SARITA BAJNATH

Actief bij PAX sinds 2014, Sociaal entrepreneur

Sarita Bajnath, oprichtster van de Ambassade van Vrede Amster­dam Zuidoost is een sociaal entrepreneur die maar liefst twee bedrijven heeft. Sarita werd vorig jaar geïnspireerd door de Vredesweek. Op de Ambassa­deursdag van PAX kwam ze veel gelijkgestemden tegen. “Zo ver­frissend om eens om te gaan met mensen die niet gefocust zijn op materialisme, maar op idealisme.” Dit jaar tijdens de vredesweek zet ze samen met drie andere vrijwil­ligers een aantal dialoogtafels op in Amsterdam Zuidoost.

“Vrede kun je niet opdragen. Het moet uit jezelf komen.” Het is een pleidooi om naar de kern van de oorzaak van de onvrede te komen. “Mensen voelen zich onrechtvaardig behandeld, voe­len zich niet gezien en gehoord en daarom doen ze dan dingen die in strijd zijn met de vrede. Kijk maar naar zoiets als ‘pesten’, iedereen is tegen pesten, maar toch komt het veel voor. Blijkbaar verschilt de definitie van pesten. Een ander zegt zo gemakkelijk: ‘Ja, maar dat was een grapje.’ Maar dan vult die ander in wat jij als een grapje moet opvatten. Pas als je elkaar serieus neemt en écht naar elkaar luistert, kom je tot een begin van echte vrede.” 

Pax:

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed heb­ben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Naar Pax