Vrijwilligers als verbindende schakel

Caroline Kok-Klerk

Actief bij Stichting Woord en Daad sinds 2012

Vrijwilligers als verbindende schakel

In Nederland maakt Woord en Daad de achterban bewust van de armoede wereldwijd. Vrijwil­liger Caroline Kok-Klerk is comité­lid. 'Ik houd ervan om dingen te organiseren. Het is altijd geweldig om te zien dat een activiteit die je organiseert, aanslaat en dat men­sen bereid zijn om te delen.'

Ze vertelt waarmee ze het verschil kan maken in haar comité. 'Het comité Capelle aan de IJssel telt tien vrijwilligers. We organiseren zangavonden, wandeltochten, lezingen, verkoop van produc­ten, jeugdsportactiviteiten. De opbrengst gaat naar een Woord en Daad project in een ontwik­kelingsland.'

Over de toekomst voor Woord en Daad zegt ze, 'Door onze schou­ders eronder te blijven zetten denk ik dat Woord en Daad de komende jaren net zo veel voor arme mensen kan betekenen als de afgelopen 40 jaar. De vrijwilli­gers van de comités zijn hiervoor de verbindende schakel.'

Vrijwilligers als verbindende schakel Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.