We kunnen hele dorpen helpen!

Gerrit Kasper

Actief bij ZOA sinds 2010

We kunnen hele dorpen helpen!

Gerrit Kasper werkt als vrijwillige accountmanager bedrijven voor ZOA sinds hij zijn schoenenzaak in Den Haag verkocht. Hij betrekt ondernemers bij ZOA´s werk en begeleidt ondernemersgroepen die zich langere tijd aan één bepaald gebied verbinden, de ZOA Business Ambassadeurs.

"Bij ondernemen hoort dat je recht door zee bent. Als vrijwilliger bij ZOA doe ik dat niet anders. Mijn oproep aan ondernemers komt uit mijn hart en vanuit mijn christen-zijn. Dat komt over. Ik vertel hoe we met relatief kleine bedragen hele dorpen kunnen helpen. Daarbij kom ik veel ondernemers tegen waar ik blij van word, omdat ze mee denken en een deel van hun financiën beschikbaar stellen voor ZOA’s werk.

Mieneke, mijn vrouw, steunt mij, maar staat ook dikwijls op de rem, omdat er nooit een einde aan komt. Maar er komt ook nooit een einde aan het lijden, totdat Christus op de wereld terugkomt en vrede zal brengen."

(Foto: ZOA)

We kunnen hele dorpen helpen! ZOA

Bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw. De Nederlandse en Europese samenleving bewustmaken van de problematiek rondom vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor en de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken. Het opkomen voor de rechten van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen. Het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk belang. De Stichting heeft tevens ten doel: de behartiging van maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en expertise, zowel binnen als buiten Nederland.