Zoveel begint bij een kind

Marjolein Weidema

Actief bij UNICEF sinds 2012

Zoveel begint bij een kind

"Ik ben dol op kinderen. In Gua­temala, waar ik 2 jaar gewoond heb, heb ik gezien dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen op een goede manier kunnen opgroeien. Je kan als kind niet kiezen waar je opgroeit. Ik kwam in Guatemala in contact met kin­deren die het – zo vroeg in hun leven al - niet makkelijk hebben. Ik heb in verschillende projecten met ze gewerkt en heb samen met een vriendin zwemles gege­ven en een school gebouwd.

Mijn ervaringen in Guatemala de­den me beseffen hoe belangrijk het is dat kinderen een goede ‘kindertijd’ kunnen hebben. In die periode wordt immers de basis gelegd voor de rest van hun leven. Op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zorgt UNICEF daarvoor. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdra­gen. Nu nog als vrijwilliger, maar in de toekomst hopelijk ook als fulltime baan."

(foto: Marjolein Weidema)

Zoveel begint bij een kind UNICEF Nederland

Het werk van UNICEF is gebaseerd op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en op de Sustainable Development Goals (SDG's). UNICEF Nederland zet zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven voor het werk van UNICEF Internationaal. Tegelijkertijd wil zij het beleid van overheid en bedrijven beïnvloeden in het belang van kinderen. Daarnaast werkt UNICEF Nederland aan het versterken van draagvlak in de samenleving voor het naleven van kinderrechten, verzorgt het educatie over kinderrechten en werkt het concreet aan de verbetering van de participatie van kinderen.