Voorzitter

Datum 11 jun. 2019
Vervaldatum 23 jun. 2019
Aantal uren
Plaats Amsterdam
Betaald Nee
Organisatie IVN

Organisatie
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we vanuit natuur op vier kernthema’s: Kinderen en jongeren, Buurten en wijken, Recreatie en Gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Taken
IVN bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging heeft 170 afdelingen in 22 regio’s met vertegenwoordigers in de Landelijke Raad. De voorzitter van het Landelijk Bestuur wordt benoemd door de Landelijke Raad. De voorzitter van het landelijk bestuur is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting IVN. In de stichting zijn de beroepskrachten van IVN ondergebracht. We zijn op zoek naar een voorzitter die verbindend en gezaghebbend leiding geeft aan het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht bij de implementatie van onze IVN Meerjarenvisie. In het meerjarenplan geven we aan hoe we een ‘systeemverandering’ nastreven in de relatie tussen mens & natuur. Belangrijke speerpunten daarbij zijn ‘van vereniging naar beweging’ en ‘maatschappelijk ondernemerschap’. 

Functie-eisen en profiel
Belangrijke elementen in het profiel van de voorzitter zijn:

  • Affiniteit met onze missie om mensen bij natuur te betrekken;
  • Krachtige persoonlijkheid met natuurlijk gezag. Strategisch denkend, inspirerend en verbindend. Onafhankelijke opstelling; 
  • Ruime ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie;
  • Beschikt over een netwerk dat relevant kan zijn voor IVN. 

Tijdsbesteding 
Bijwonen van vergaderingen met het Landelijk Bestuur (circa 10), de Landelijke Raad (4) en de Raad van Toezicht (4). Momenteel vindt er een verkenning plaats om stichting en vereniging samen te voegen. Als dat wordt gerealiseerd, dan zal het aantal vergadering afnemen. De voorzitter is aanwezig bij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en bij incidentele activiteiten of overleggen. 

Ons aanbod

  • Een mooie organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;
  • Een uitdagend takenpakket waarin de strategische aspecten van de functie extra aandacht krijgen;
  • Een gedreven, veelzijdig en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging;
  • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed. 

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met: Rob Meijers, verenigingssecretaris, r.meijers@ivn.nl. Reacties voorzien van motivatie en CV kunnen worden verzonden via vacatures@ivn.nl. Reageren kan tot 23 juni 2019. De eerste gesprekken worden gepland in de 2e week van juli 2019.