Mogelijkheden nalaten

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

Het goede doel is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Het goede doel krijgt een legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jouw gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten schulden en legaten. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages. Omdat vooraf lastig in te schatten is wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, heeft bij veel mensen de erfstelling de voorkeur.

Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij) of een bepaalde som geld.

Goede Doelen Gids

Heb je vragen over nalaten aan een specifiek goed doel? In de Goede Doelen Gids is bij elk goed doel de contactpersoon voor schenken en nalaten van de organisatie opgenomen.

Neem een kijkje in de Goede Doelen Gids 2023

Neem een kijkje in de Goede Doelen Gids 2023

Campagne Toegift.nl

Veel Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Dankzij een ‘toegift’ leven idealen voort als ze er zelf niet meer zijn. Tegelijkertijd vinden mensen het soms moeilijk om hun wensen te bespreken met familie en vrienden. Toegift.nl heeft als doel om Nederlanders te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden om na te laten aan een goed doel en hun wensen en idealen tot nalaten bespreekbaar te maken met familie en vrienden.

Toegift.nl is een initiatief van circa 80 samenwerkende erkende goede doelen. Deze goede doelen hebben allemaal een CBF-erkenning of zijn op weg deze te verkrijgen.

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief