Fonds op naam

Bij steeds meer goede doelen kan een Fonds op Naam worden opgericht. Dit kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Een Fonds op Naam is een schenking in geld of in middelen (bijvoorbeeld een waardevol schilderij) aan een goed doel met een gerichte opdracht van degene die schenkt. Dit kan als je nog leeft, maar ook via je testament.

Doelstelling

In plaats van simpelweg geld te schenken aan een goed doel, zonder daar een specifieke bestemming voor te bepalen, kan een donateur ervoor kiezen om een 'fonds op naam' op te zetten. Dit houdt in dat de donateur bepaalde instructies of voorwaarden vaststelt voor hoe de middelen moeten worden gebruikt. Het fonds kan bijvoorbeeld worden opgericht ter nagedachtenis aan een geliefd persoon, om een bepaald sociaal doel te bevorderen, om onderzoek naar een specifiek medisch probleem te financieren, of om steun te bieden aan een bepaalde gemeenschap of project.

De liefdadigheidsinstelling die het fonds beheert, zorgt ervoor dat de gelden worden gebruikt in overeenstemming met de wensen van de donateur. Dit kan de schenker een gevoel van voldoening geven, omdat die weet dat wat zij/zij belangrijk vindt, wordt nageleefd en voortgezet.

De meeste goede doelen hanteren een minimum beginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Kosten

Meer informatie over het instellen en de kosten van een Fonds op Naam is beschikbaar bij het betreffende goede doel of bij Goede Doelen Nederland.