Fonds op naam

Bij steeds meer goede doelen kan een Fonds op Naam worden opgericht. Dit kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het 'hoofdfonds', met een gerichte opdracht.

Doelstelling

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het 'hoofdfonds' gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen binnen de doelstelling van het hoofdfonds. Het hoofdfonds zorgt ervoor dat het geld in het Fonds op Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het 'hoofdfonds' aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

De meeste goede doelen hanteren een minimum beginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Kosten

Over het algemeen neemt het hoofdfonds alle kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor zijn rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten. Meer informatie over het instellen van een Fonds op Naam is beschikbaar bij de notaris of bij het goede doel.