Sophia-Vereeniging

Dieren

Sophia-Vereeniging

Sophia-Vereeniging Doelstelling

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Zo voorkomt de Sophia-Vereeniging huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zet zij zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop.

Onder het motto 'Dieren begrijpen is dieren beschermen' bestrijdt de Sophia-Vereeniging dierenleed bij de bron. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan daarbij voorop. Daarin is de Sophia-Vereeniging in Nederland uniek. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.

Activiteiten

De activiteiten van de Sophia-Vereeniging zijn gericht op de aanpak van de zogenaamde Vijf O's: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil, die oorzaak zijn van een verkeerde omgang met huisdieren:

 • Onwetendheid over wat een adequate verzorging van dieren inhoudt en over het natuurlijke gedrag van huisdieren;
 • Onnadenkendheid bij de aanschaf van een hisdier, waardoor geen rekening gehouden wordt met de consequenties die het verzorgen van een huisdier met zich meebrengt;
 • Onvermogen om een dier te verzorgen, bijvoorbeeld door financiële problemen, gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen of tijdsgebrek;
 • Onverschilligheid over de gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een verkeerde verzorging of huisvesting van een huisdier;
 • Onwil om een huisdier goed te behandelen: het dier wordt verwaarloosd, mishandeld of gedood.

Geven aan Sophia-Vereeniging?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 521.466
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 400.793
 • Wervingskosten € 72.899
 • Beheer en administratie € 47.774
 • Inkomsten € 260.300
 • Particulieren € 255.300
 • Organisaties zonder winststreven € 5.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 85.411
 • Contributies € 154.287
 • Giften en donaties € 15.602

Meer weten over
Sophia-Vereeniging?

Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam

020 - 623 61 67