Sophia-Vereeniging

Dieren

Sophia-Vereeniging

Sophia-Vereeniging Doelstelling

De Sophia-Vereeniging streeft naar een samenleving waarin mensen bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren rekening houden met hun natuurlijke behoeftes en hun eigen waarde. Alleen dan kan dieren een goed welzijn geboden worden.

Activiteiten

De activiteiten van de Sophia-Vereeniging zijn gericht op de aanpak van de zogenaamde Vijf O's: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil, die oorzaak zijn van een verkeerde omgang met huisdieren:

  • Onwetendheid over wat een adequate verzorging van dieren inhoudt en over het natuurlijke gedrag van huisdieren;
  • Onnadenkendheid bij de aanschaf van een hisdier, waardoor geen rekening gehouden wordt met de consequenties die het verzorgen van een huisdier met zich meebrengt;
  • Onvermogen om een dier te verzorgen, bijvoorbeeld door financiĆ«le problemen, gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen of tijdsgebrek;
  • Onverschilligheid over de gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een verkeerde verzorging of huisvesting van een huisdier;
  • Onwil om een huisdier goed te behandelen: het dier wordt verwaarloosd, mishandeld of gedood.

Geven aan Sophia-Vereeniging?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Sophia-Vereeniging?