Leger des Heils

Welzijn

Leger des Heils

Leger des Heils Doelstelling

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en actief in meer dan 120 landen.

Activiteiten

Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving. We zijn in heel Nederland gemakkelijk te vinden. Onze deur staat open. We helpen gemeenten en organisaties bij het oplossen van problemen die te maken hebben met isolement, armoede en sociale uitsluiting van kwetsbare mensen.

Geven aan Leger des Heils?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 416.800.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 407.000.000
 • Wervingskosten € 8.300.000
 • Beheer en administratie € 1.500.000
 • Inkomsten € 416.900.000
 • Particulieren € 21.700.000
 • Bedrijven € 300.000
 • Subsidies overheden € 362.600.000
 • Organisaties zonder winststreven € 1.000.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 31.300.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 900.000
 • Nalatenschappen € 8.300.000
 • Giften en donaties € 12.500.000

Meer weten over
Leger des Heils?

Postbus 3006
1300 EH ALMERE

036 - 539 81 11