CARE Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

CARE Nederland

CARE Nederland Doelstelling

CARE ondersteunt mensen wereldwijd bij het opbouwen van een beter bestaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren, inspraak in besluitvorming te stimuleren en weerbaarheid te vergroten tegen de effecten van klimaatverandering.

Activiteiten

CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

Geven aan CARE Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
CARE Nederland?