CARE Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

CARE Nederland

CARE Nederland Doelstelling

CARE helpt wereldwijd om kwetsbare gemeenschappen weerbaar te maken tegen natuurrampen en gewelddadige conflicten. Wij werken voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Wij voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en pakken de complexe oorzaken van armoede aan met slimme en werkende oplossingen die aansluiten bij de kracht van mensen. CARE heeft hierbij een specifieke focus op de ?empowering? van vrouwen en meisjes. Samen vechten we tegen armoede en vóór meer waardigheid.

Activiteiten

Wat we doen: Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen handen te nemen. Met speciale aandacht voor kansen voor vrouwen en meisjes. Er zijn vier grote thema?s waar wij ons op focussen: Noodhulp met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes - Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes. Vrouwelijk ondernemerschap - Wij helpen vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen. Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatsverandering - Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich met preventieve maatregelen op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering. Inspraak in besluitvorming - Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.

Geven aan CARE Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

 • Totale bestedingen € 44.502.099
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 42.460.311
 • Wervingskosten € 1.163.089
 • Beheer en administratie € 878.699
 • Inkomsten € 41.507.156
 • Particulieren € 3.322.013
 • Bedrijven € 142.396
 • Loterijen € 900.000
 • Subsidies overheden € 36.958.239
 • Organisaties zonder winststreven € 151.575
 • Overig € 32.933
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 3.322.013

Meer weten over
CARE Nederland?

Parkstraat 19
2514 JD DEN HAAG

070 - 310 50 50