Dierenbescherming

Dieren

Dierenbescherming

Dierenbescherming Doelstelling

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal.

Activiteiten

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg Dierenbescherming) is met ca. 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers, 30 dierenopvangcentra, 22 dierenambulanceafdelingen en 10 Gehoorzame Huishondscholen de grootste organisatie van ons land die opkomt voor de belangen van dieren in Nederland.
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming pakt dierenmishandeling en –verwaarlozing aan, de dierenambulances staan klaar voor dieren in nood en de opvangcentra vangen jaarlijks gemiddeld ruim 22.000 dieren op. Daarnaast zorgt het Beter Leven keurmerk voor een beter leven voor miljoenen dieren. De Dierenbescherming ijvert in samenwerking met Eurogroup for Animals hard voor verbetering van de (Europese) wetgeving en stimuleert diervriendelijker gedrag. Tot slot werkt de Dierenbescherming aan voorlichting en educatie over dierenwelzijn. De Dierenbescherming is in het bezit van de Erkenning van het CBF.

Geven aan Dierenbescherming?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Dierenbescherming

Vrijwilligers aan het woord

Het is echt een verslaving!

Monika Schouten, Actief bij de Dierenbescherming sinds 2009

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Dierenbescherming?