Dierenbescherming

 • Lid van Goede Doelen Nederland
 • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Dieren

Dierenbescherming

Dierenbescherming Doelstelling

De Dierenbescherming heeft als doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord, we erkennen hun waarde en behartigen hun belangen. De droom van de Dierenbescherming is dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van mensen. Om dit te bereiken, sturen ze aan op verandering van het bewuste en onbewuste handelen. Ze willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken in hun dagelijks leven. Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

Activiteiten

De Dierenbescherming zet zich al sinds 1864 in voor het welzijn van álle dieren in Nederland. Dit doen ze door:

 • Jaarlijks tienduizenden dieren in hun asielen op te vangen. De opvang beperkt zich niet tot honden en katten; ook konijnen en knaagdieren die zijn gedumpt of afgestaan door hun eigenaar, kunnen bij hun terecht. Ze geven ze voeding, medische verzorging en heel veel liefde. Ondertussen zoeken ze een nieuw baasje voor ze;
 • Dierenambulances te laten rijden om eerste hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren;
 • (Scholen)voorlichting te geven en campagnes te voeren. Veel dierenleed komt door onwetendheid. Daarom zetten ze zich in om het bewustzijn te vergroten en diervriendelijk (koop-)gedrag te stimuleren;
 • Leerzame en leuke activiteiten voor gezinnen en kinderen te organiseren waarbij respectvol omgaan met dieren centraal staat;
 • Actie te voeren als dat nodig is, bijvoorbeeld tegen foute puppyhandel of verminkingen in de vee-industrie;
 • Preventief hulp te bieden in thuissituaties als de zorg voor huisdieren uit de hand dreigt te lopen;
 • Dierenbuddy’s in te zetten voor ouderen en chronisch zieken die extra hulp nodig hebben bij de zorg van hun huisdier(en);
 • De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te steunen, die inspecties uitvoert na meldingen over (vermeende) dierenmishandeling en dierverwaarlozing;
 • Zich actief in te zetten om dierenwelzijn hoger op de Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen, zodat er betere wet- en regelgeving komt voor dieren.

Geven aan Dierenbescherming?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Dierenbescherming

Vrijwilligers aan het woord

Het is echt een verslaving!

Monika Schouten, Actief bij de Dierenbescherming sinds 2009

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Dierenbescherming?